Personal

Jessica Apel porträtt

Jessica Apel

Föreståndare för Kiron Care AB samt Tunagården HVB

Beteendevetare, LAB, MI, KBT, BBIC, Norrköpingsmodellen samt Kälvesten. Har lång erfarenhet som föreståndare, har även arbetat som familjehemssekreterare och ungdomscoach.

Diana Eriksson

Biträdande föreståndare Kiron Care. Familjehemskonsulent

Socionom, sorgbearbetning, Kälvesten, MI, Signs of Safety, Lösningsfokuserat arbetssätt samt FREDA. Har tidigare arbetat som barn- och ungdomshandläggare inom socialtjänsten samt har flera års erfarenhet som familjebehandlare.

Placeholder image

Rrezarta Krasniqi

Familjehemskonsulent

Socionom, ASI, MI, Basutbildning i missbruk, Återfallsprevention. Tidigare arbetat som familjevårdskonsulent, socialsekreterare med inriktning på missbruk, vuxenenhet samt kurator och behandlingspedagog.

Veronica Nilskvist

Veronica Nilskvist

Familjehemskonsulent

Beteendevetare, folkhälsovetare, MI, ÅP, ART, DBT, ASI, A-CRA, CRA, stärkande dialog. Arbetat som familjehemskonsulent sedan 2015, främst med inriktning missbruk och kriminalitet. Innan det arbetat inom LSS med inriktning npf-diagnoser.

Hör av dig till oss

Skicka in förfrågan jour/familjehem. Fyll gärna i så mycket information som möjligt i förfrågan för snabbare hantering av ärendet.