Kiron Care AB

Gänget du möter på Kiron Care AB

I Kiron Care AB jobbar i dagsläget verksamhetschef och 3 konsulenter. Vi har alla utbildning som socionom eller beteendevetare samt vidareutbildningar inom en bredd av områden. Vi har också tillgång till ytterligare kompetenser genom vårt systerbolag Tunagården HVB. Tillsammans besitter vi kunskap inom BBIC, ASI, FREDA, Signs of Safety, Norrköpingsmodellen, sorgbearbetning, MI, KBT, DBT, ÅP, ART, ACRA, ADAD.

Vid behov kan vi även koppla på externa aktörer för att möta upp våra uppdragsgivares behov och önskemål. Vår roll är att vara spindeln i nätet och möta upp socialtjänstens önskemål samt att stötta familjehemmen.

Vi skriver månadsrapporter och kan vid efterfrågan vara behjälpliga i att göra genomförandeplaner utifrån BBIC samt ASI på vuxen.

Personal för Kiron Care

Handledning av familjehem inom Kiron Care AB

Handledningen har en central roll i vårt arbete. Det är här vi kan säkerställa att målen med placeringen följs och uppnås. I mötet med våra familjehem kan vi stötta och vägleda dem genom de utmaningar och framgångar de möter i sina uppdrag. I vår handledning utgår vi från en samtalsstruktur där olika områden berörs utifrån uppdragets karaktär i kombination med målen i den placerades vårdplan/genomförandeplan. Detta lägger en bra grund för att insatsen ska falla väl ut.

Personal

Jessica Apel porträtt

Jessica Apel

Föreståndare för Kiron Care AB samt Tunagården HVB

Beteendevetare, LAB, MI, KBT, BBIC, Norrköpingsmodellen samt Kälvesten. Har lång erfarenhet som föreståndare, har även arbetat som familjehemssekreterare och ungdomscoach.

Diana Eriksson

Biträdande föreståndare Kiron Care. Familjehemskonsulent

Socionom, sorgbearbetning, Kälvesten, MI, Signs of Safety, Lösningsfokuserat arbetssätt samt FREDA. Har tidigare arbetat som barn- och ungdomshandläggare inom socialtjänsten samt har flera års erfarenhet som familjebehandlare.

Placeholder image

Rrezarta Krasniqi

Familjehemskonsulent

Socionom, ASI, MI, Basutbildning i missbruk, Återfallsprevention. Tidigare arbetat som familjevårdskonsulent, socialsekreterare med inriktning på missbruk, vuxenenhet samt kurator och behandlingspedagog.

Veronica Nilskvist

Veronica Nilskvist

Familjehemskonsulent

Beteendevetare, folkhälsovetare, MI, ÅP, ART, DBT, ASI, A-CRA, CRA, stärkande dialog. Arbetat som familjehemskonsulent sedan 2015, främst med inriktning missbruk och kriminalitet. Innan det arbetat inom LSS med inriktning npf-diagnoser.