”Kvalité före kvantitet"

Förstärkta familjehem med handledning av konsulent varannan vecka eller oftare vid behov. Kraftigt förstärkta familjehem med handledning av konsulent varje vecka i kombination med särskilda insatser.

Kiron Care arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och tar emot placeringar enligt SoL, LVU och LVM
Vår målgrupp är barn/ungdomar, unga vuxna/vuxna samt barn och förälder där behovet är placering med konsulentstöd eller placering med konsulentstöd i kombination med kompletterande insatser. Våra familjehem finns geografiskt främst i Mellansverige.

Vi har familjehem med olika bakgrunder och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov. Vi erbjuder allt från nyutredda familjer till familjer med mångårig erfarenhet. Vi har familjer som kan ta emot akut jour, stadigvarande, barn, ungdomar, vuxna, föräldra-barnplaceringar. Vi har även familjehem som inriktat sig på skydd, heder och missbruk.

Alla våra familjehem utreds grundligt genom djupintervju, de genomgår BRA-fam och lämnar registerutdrag från brottsregister, socialregister, försäkringskassa, LOB-registret samt kronofogden.

Våra familjehem har god kompetens och erfarenhet av att ge barn och ungdomar stöd i sin utveckling enligt BBICs individuella behovsområden. Familjehemmen erbjuds kontinuerligt fortbildning via Kiron Care. Samtliga familjehem har en konsulent som jobbar nära dem i uppdraget, konsulenten handleder varannan vecka (oftare vid behov) och finns tillgänglig alla vardagar. Övriga tider finns alltid en konsulent att nå via Kiron Cares journummer.

Vi följer vård- och genomförandeplaner och dokumenterar månadsrapporter kontinuerligt enligt BBIC. Vi har idag ramavtal med över 60 kommuner runt om i Sverige. Vår familjehemsverksamhet har tillstånd från IVO.

Målsättning

Vår målsättning på Kiron Care är att hjälpa barn, ungdomar och vuxna att få en trygg och stabil livssituation. Våra kunder, klienter och samarbetspartners ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på ständig kunskapsutveckling och erfarenhet. Vi ska vara lyhörda och flexibla för våra kunders önskemål, ge ett gott bemötande och ha hög tillgänglighet.

Samarbetspartner Kiron Care AB samarbetar med systerbolaget Westhill Care som bedriver HVB hem för barn och ungdomar 13 - 17 år med psykosocial problematik. - Tunagården HVB

Har du frågor?

Om du har frågor eller synpunkter om verksamheten kontakta oss gärna.

Till konsulenter