Axplock av några av våra många familjehem

Här följer några exempel på av oss utredda och godkända familjehem:

 • Centrala Nyköping

   

  Ensamstående man som arbetar som lärare 50 %. Har stort engagemang för ungdomar med riskbeteende. Tar emot killar från 13-21, akut jour och stadigvarande. Styrkorna här är framförallt att vägleda och stötta ungdomen. Nå fram genom att skapa relation och förtroende. Djurfritt.

 • Centrala Avesta

   

  Ensamstående kvinna, tidigare arbetat som barnskötare men numera pensionär. Har varit jour- och familjehem sedan 90-talet. Tar emot barn och ungdomar, stadigvarande och jour. Styrkorna här är framförallt ett stort engagemang, värme, tydlighet och lång erfarenhet.

 • Landet norr om Nyköping

   

  Man och kvinna som bor på gård. Mannen jobbar skift och kvinnan är hemma på heltid. Lång erfarenhet av att vara jour- och familjehem. Tar emot äldre ungdomar och vuxna/familjer i bredvidboende. Har även ett jourrum inne för barn eller yngre ungdom. Styrkorna här är framförallt erfarenheten, flexibilitet och nyfikenhet.

 • Landet Västerås

   

  Kvinna som bor på gård. Lång erfarenhet av att ta emot placeringar. Styrkorna här är ett stort engagemang, struktur och tydlighet med lågaffektivt tänk. Kunskap kring npf-diagnoser samt missbruk. Har boende inne men också fullt utrustat bredvidboende med kök och bastu.

 • Centrala Avesta

   

  Man och kvinna med 3 barn. Bor centralt i Avesta i stor villa, har även bredvidboende på tomten. Tar emot barn inne men har också möjlighet att ta emot äldre tonåring eller vuxen/familj i bredvidboende. Styrkorna här är framförallt tålamod, omsorg och engagemang.

 • Landet Märsta

   

  Man och kvinna som bor i hus på landet. Har några års erfarenhet av att ta emot barn på jour. Styrkorna här är stor omsorg, värme och engagemang.

 • Västmanland

   

  Mor och dotter som samarbetar och tar emot kvinnor i behov av skydd. Flera års erfarenhet av skyddsplaceringar. Larm och kameraövervakat hus. Hund finns i hemmet.

Vi erbjuder

Jourhem, familjehem och behandlingsfamilj för:

Målgrupp
 • Barn/ungdom
 • Unga vuxna/vuxna
 • Familj
Placeringsbehov
 • Skydd/heder
 • Missbruk/riskbruk
 • Kriminalitet
 • Omsorgsbrist
 • Funktionsvariationer
 • Ensamkommande
 • Normbrytande beteenden
 • HBTQ
Övriga tjänster
 • Umgängesstöd
 • Hämtning vid placering i familjehem
 • Handledning till familjehemmen varannan vecka av konsulent
 • Tillgänglighet för familjehemmen dygnet runt, året om
 • Grundutbildning i ”Ett hem att växa i”
 • Månadsrapport som skickas till socialtjänsten regelbundet
 • MI samtal
 • Återfallsprevention
 • ASI
 • FREDA
 • ART

Kontakta oss

Om du har frågor kring placeringar eller familjehem vänligen kontakta oss på telefon eller email.

Kontakt